14e
55+ Toernooi
   
22 en 23
November
2012

    Winnaars zijn Groen
gekleurd
    Op gemiddelde
door zijn Geel
gekleurd
   
Te aantal spelen caramboles zijn gebaseerd op de afgelopen 4 jaar
 
1e Ronde                          
Donderdag 09.00 uur                          
Poule A car.   Poule B car.   Poule C car.   Poule D car.   Poule E car.
W. Corbéé 19   G. v.d. Wei 25   Y Steneker 53   S. v.Keipema 14   M. Liemburg 12
Joh. Bouma 18   He Brink 25   R. Zoethout 59   D. Pfeifer

12

  M. Stummel 12
H. van Eellen 17   T. Menger 24   J. de Brock 29   F. Leenstra 15 P. Brouwer 10
H. Kies 18   M. Hoekstra 28   P. Swart 44   J. Brouwer 14   K. Biest 12
                           
Donderdag 11.30 uur                          
Poule F car.   Poule G car.   Poule H car.   Poule I car.   Poule J car.
J. Wortman 19   G. Schuster 23   A. Hoekstra 32   D. Visser 14   Ese Bosma 11
J. Dolleman 18   W. Jongejan 22   A. de Roo 36   R. Krikke 14   P. de Haan 12
S. de Jong 17   S. Romkes 25   Ton Dijkman 34   H. de Wolf 16   Uilke v.d. Singel 11
H. Foekens 20   Jan Brouwer 20   S. Boersma 36   Y. Huisman 15      
                           
Donderdag 14.00 uur                          
Poule K car.   Poule L car.   Poule M car.   Poule N car.   Poule O car.
Tjeerd Hoekstra 17   S. Wittermans 22   Huite Huitema 27   Sj Bouma 16      
J. Wijngaarden 16   J. de Leyer 23   A. de Vries 28   P. de Jong 14   H. Neuenschwande 10
G. de Jong 16   F. Strockmeyer 20   H. Post 42   J. de Jong 15   J. Gijzen 11
P. Postma 18   W. Hoekstra 27   Peet IJsselmuiden 29   Ha Brink 16   W. Bergsma 15
                           
Donderdag 16.30 uur                          
Poule P car.   Poule Q car.   Poule R car.   Poule S car.   Poule T car.
D. Verbey 19   L. Ferbeek 19   S. v.d. Bos 52   G. v.d. Molen 13   H. Brouwer 11
Y. Weersema 17   H. Kramer 20   Piet Reekers 37   Am Otten 16   Jan Otten 12
W. Kramer 19   K. Hooghiemstra 24   Joop Minnema 39   G. v.d. Lei 15   J. v.d. Lei 12
E. Bos 20   Jan Semplonius 22   H. Wierdsma 28         L. Haven 12
                           
2e Ronde         3 mensen op carambolpercentage door              
Vrijdag 9.30 uur   Vrijdag 9.30 uur     Vrijdag 9.30 uur     Vrijdag 9.30 uur     Vrijdag 9.30 uur  
Poule U car.   Poule V car.   Poule W car.   Poule X car.   Poule Y car.
W. Corbéé 19   H.e. Brink 25   P. Swart 44   D. Pfeifer 12 P. Brouwer 10
J. Dollekamp 18   W. Hoekstra 27   A. Hoekstra 32   D. Visser 14   P. de Haan 12
Tjeerd Hoekstra 17   K. Hooghiemstra 24   Huite Huitema 27   P. de Jong 14   W. Wergsma 15
Dick Verbey 19   W. kramer 19   H. Wierdsma 28   Germ v.d. Molen 13   H. Brouwer 11
                           
2e Ronde           3 mensen op carambolpercentage door              
Vrijdag 12.00 uur     Vrijdag 12.00 uur Vrijdag 11.00 uur Vrijdag 11.00 uur Vrijdag 11.30 uur  
Poule Z car.   Poule AA car.   Poule BB car.   Poule CC car.   Poule DD car.
M. liemburg 12   S. v. Keimpema 14   R. Zoethout 59   T. Menger 24   H. van Ellen 17
E. Bosma 11   H. de Wolf 16   A. de Roo 36   W. Jongejan 22   S. de Jong 17
J. Gijzen 11   H.a. Brink 16   P. IJsselmuiden 29   J. de Leyer 23   S. Romkes 25
J. v.d. lei 12   A.m. Otten 16   J. Minnema 39   L. Ferbeek 19   G. de Jong 16
                           
3e Ronde                          
Vrijdag 14.30 uur                          
Partij EE car.   Partij FF car.   Partij GG car.   Partij HH car.      
J. Dollekamp 18   W. Kramer 19   D. Visser 14   P. de Haan 14      
J. J. Jongejan 22   P. Swart 44   S. v. Keimpema 14   M. Liemburg 12      
                           
3e Ronde                          
Vrijdag 15.00 uur                          
Partij II car.   Partij JJ car.   Partij KK car.   Partij LL car.      
J. Gijzen 11   H. de Wolf 16   T. menger 24   S. de Jong 17      
P. Brouwer 10   Huite Huitema 27   J. Minnema 39   K. Hooghiemstra 24      
                           
4e Ronde                          
Vrijdag 15.30 uur                          
Partij MM car.   Partij NN car.   Partij OO car.   Partij PP car.      
P. Swart 44   D. Visser 14   H. Huitema 27   J. Minnema 39      
J. Dollekamp 18   P. de Haan 14   J. Gijzen 11   S. de Jong 18      

Verliezers in 4e ronde
hebben 5e t/m 8e prijs

   

J. Dollekamp
P. de Haan
J. Gijzen
J. Minnema

                   
5e Ronde                          
Vrijdag 16.00 uur                          
3 e Plaats 4e plaats                    
D. Visser - 129.8%     S. de Jong - 47.1 %     Op bassis van carambole perc. bepaalt              
                           
Vrijdag 16.30 uur                          
FINALE car.                        
P. Swart 44  
                   
H. Huitema 27  
KAMPIOEN- 2012