De Visclub is opgeheven wegens watergebrek ! !
 
 
bestuur
Leden